Når du er i Roma, gjer som romarane gjer.


Teke frå w:Roma
Opphavleg tekst:
«Quando a Roma vai, fai come vedrai.»

Omsett: Når du dreg til Roma, gjer slik du ser dei gjer.


Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
Roma
skikk og bruk
skikkar
oppførsle
«Når du er i Roma, gjer som romarane gjer.»
«Når du er i Roma, gjer som romarane gjer.» Italiensk ordtak