Odin-skulptur av Rudolf MaisonOdin var gudekongen i norrøn mytologi. Han skal ha dikta Håvamål.

HåvamålEndra

  • Ikkje så godt som godt dei seier er øl for manneætt.