«Eg ikkje vite svaret. Eg er ikkje redd for å ikkje vite ting, for å vere fortapt i det gåtefulle universet utan formål — slik er det jo, så vidt eg kan sjå, kanskje. Det skremmer meg ikkje.»   Richard FeynmanAmerikansk avisteikning frå 1919.Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav Horizon på BBC ([1], [2])
Opphavleg tekst:
«I have approximate answers and possible beliefs in different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and of many things I don't know anything about, but I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things, by being lost in the mysterious universe without having any purpose which is the way it really is as far as I can tell possibly. It doesn't frighten me.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

År: 1981

Stikkord
redsle
uvisse
gåter
svar
universet
«Eg ikkje vite svaret. Eg er ikkje redd for å ikkje vite ting, for å vere fortapt i det gåtefulle universet utan formål — slik er det jo, så vidt eg kan sjå, kanskje. Det skremmer meg ikkje.»
Teke frå Grímnismál ved cybersamurai.net. Kjelde til omsetjinga: heimskringla.no
Opphavleg tekst:

«Huginn ok Muninn
fljúga hverjan dag
Jörmungrund yfir;
óumk ek of Hugin
at hann aftr né komit,
þó sjámk meir um Munin.»


Informasjon
Opphav: Ivar Mortensson-Egnund

Grimnismál (diktsamling)

Stikkord
Hugin og Munin
fuglar
ramnar
flyging
redsle

Hugin og Munin
kvar morgon flyg
yver verdi vide;
eg fæler for Hugin
at heim han ei rekk,
endå meir eg ottast for Munin.

Odin med dyra sine, teikna av Lorenz Frølich.


Hugin og Munin
kvar morgon flyg
yver verdi vide;
eg fæler for Hugin
at heim han ei rekk,
endå meir eg ottast for Munin.

  Ivar Mortensson-Egnund