Skulen ser gjerne, at norske stilar vert skrivne paa landsmaal


Opphavleg tekst:
«Skulen ser gjerne, at norske stilar vert skrivne paa landsmaal, og at landsmaal vert bruka i alle høve, so langt raad er. I tale brukar alle fritt heimemaalet sitt.»

Informasjon
Opphav: I.A. Refsdal

Skolen paa Hauges minde. Oprettet 1880. (Kristiania 1909, s. 10)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1909
Kontekst: Styraren for Hauges Minde i Oslo skreiv dette i eit innbydingsskrift frå skulen i 1909.

Stikkord
landsmål
morsmål
norsk
«Skulen ser gjerne at norske stilar vert skrivne på landsmål, og at landsmål vert brukta i alle høve, so langt råd er. I tale brukar alle fritt heimemålet sitt.»
«Skulen ser gjerne at norske stilar vert skrivne på landsmål, og at landsmål vert brukta i alle høve, so langt råd er. I tale brukar alle fritt heimemålet sitt.»   I.A. Refsdal