Morsmål
Morsmål er eit språk ein har lært frå barnsbein av, i heimen sin.


Opphavleg tekst:
«Skulen ser gjerne, at norske stilar vert skrivne paa landsmaal, og at landsmaal vert bruka i alle høve, so langt raad er. I tale brukar alle fritt heimemaalet sitt.»

Informasjon
Opphav: I.A. Refsdal

Skolen paa Hauges minde. Oprettet 1880. (Kristiania 1909, s. 10)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1909
Kontekst: Styraren for Hauges Minde i Oslo skreiv dette i eit innbydingsskrift frå skulen i 1909.

Stikkord
landsmål
morsmål
norsk
«Skulen ser gjerne at norske stilar vert skrivne på landsmål, og at landsmål vert brukta i alle høve, so langt råd er. I tale brukar alle fritt heimemålet sitt.»


Communauté silhouette modif.jpg

«Skulen ser gjerne at norske stilar vert skrivne på landsmål, og at landsmål vert brukta i alle høve, so langt råd er. I tale brukar alle fritt heimemålet sitt.»   I.A. RefsdalTeke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
VII
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
søner
fedrar
fornekting
slekt
språk
morsmål
«Ja det var rart: å ha søner, som ikkje kunne farsmålet sitt. Kvar gong dei opna munnen, høyrdest det for meg som dei fornekta far sin og farsfolket og alt mitt.»


Communauté silhouette modif.jpg

«Ja det var rart: å ha søner, som ikkje kunne farsmålet sitt. Kvar gong dei opna munnen, høyrdest det for meg som dei fornekta far sin og farsfolket og alt mitt.»   Arne Garborg