Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland


Opphavleg tekst:
«If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible, although I don't want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them thinks anything of their pledged word.»

Omsett: Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland, og slik la dei drepa så mange som mogleg, men eg ønsker ikkje at Hitler skal vinna i noko høve. Ingen av dei bryr seg døyten om kva dei har sverga.


Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941
Periode: Andre verdskrigen

Stikkord
Tyskland
Russland
krig
strategi
balanse
«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»
Vinnarar av andre verdskrigen: Attlee, Truman og Stalin frå Storbritannia, USA og Tyskland.
«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»   Harry S. Truman