Harry S. Truman

amerikansk politikar

Harry S. Truman (1884–1972) var den 33. presidenten av USA (1945-1953).

Harry S. Truman


Opphavleg tekst:
«If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible, although I don't want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them thinks anything of their pledged word.»

Omsett: Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland, og slik la dei drepa så mange som mogleg, men eg ønsker ikkje at Hitler skal vinna i noko høve. Ingen av dei bryr seg døyten om kva dei har sverga.


Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941
Periode: Andre verdskrigen

Stikkord
Tyskland
Russland
krig
strategi
balanse
«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»
Vinnarar av andre verdskrigen: Attlee, Truman og Stalin frå Storbritannia, USA og Tyskland.


«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»Opphavleg tekst:
«The responsibility of the great states is to serve and not to dominate the world.»

Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941
Periode: Andre verdskrigen

Stikkord
plikt
stormakter
makt
undertrykking
verda
«Plikta til dei mektige statane er å tena og ikkje kua verda.»
Tre stormaktsleiarar. Truman med britiske Clement Attlee (til venstre) og sovjetiske Joseph Stalin (til høgre) under Berlinkonferansen i 1945.


«Plikta til dei mektige statane er å tena og ikkje kua verda.»Teke frå From Roosevelt to Truman av Wilson D. Miscamble
Opphavleg tekst:
«We must stand up to the Russians at this point and not be easy with them.»

Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:samtale med James Byrnes.
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Den kalde krigen
Kontekst: Truman sa dette til utanriksministeren James Byrnes i april 1945, kort tid etter at han blei amerikansk president.

Stikkord
Den kalde krigen
Russland
russarar
greiskap
motstand
«No må me stå imot russarane og ikkje vera for greie med dei.»


«No må me stå imot russarane og ikkje vera for greie med dei.»