No må me stå imot russarane og ikkje vera for greie med dei.


Teke frå From Roosevelt to Truman av Wilson D. Miscamble
Opphavleg tekst:
«We must stand up to the Russians at this point and not be easy with them.»

Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:samtale med James Byrnes.
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Den kalde krigen
Kontekst: Truman sa dette til utanriksministeren James Byrnes i april 1945, kort tid etter at han blei amerikansk president.

Stikkord
Den kalde krigen
Russland
russarar
greiskap
motstand
«No må me stå imot russarane og ikkje vera for greie med dei.»
«No må me stå imot russarane og ikkje vera for greie med dei.»   Harry S. Truman