What an extraordinary episode in the economic progress of man that age was which came to an end in August, 1914!


Teke frå mtholyoke.edu
Opphavleg tekst:
«What an extraordinary episode in the economic progress of man that age was which came to an end in August, 1914!»

Informasjon
Opphav: John Maynard Keynes

Kjelde:The Economic Consequences of the Peace (bok)
Europe Before the War (Kapittel 2)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1920
Sjå òg
Stikkord
økonomi
utvikling
ende
første verdskrigen
1914
«For ein særmerkt episode i den økonomiske utviklinga til menneskja den tida var som tok slutt i august 1914!»
«For ein særmerkt episode i den økonomiske utviklinga til menneskja den tida var som tok slutt i august 1914!»   John Maynard Keynes