Dersom det skal vere nokon vits i å skrive ei barnebok, må det også vere ei vaksenbok i ho.


Teke frå Ragnar Hovland/Vinduet

Informasjon
Opphav: Ragnar Hovland

Kjelde:Vinduet (magasin)
Opphavleg mål: Norsk
År: 1995
Tiår: 1990-åra
Kontekst: Intervju i Vinduet 3, 1995.

Stikkord
bøker
barnebøker
vaksenbøker
meining
skriving
«Dersom det skal vere nokon vits i å skrive ei barnebok, må det også vere ei vaksenbok i ho.»
'Lesande born' (1916) av Pekka Halonen.
«Dersom det skal vere nokon vits i å skrive ei barnebok, må det også vere ei vaksenbok i ho.»   Ragnar Hovland