Eg ville gje desse borna alt eg åtte


Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)
År: 1926
Kontekst: Austlid om si første tid som lærar i Lom.

Stikkord
Andreas Austlid
barn
undervising
gjevnad
«Kaa hadde eg so aa halde skule paa? Jau, eg ville gje desse bornom alt eg aatte, alt eg hadde vorte glad aatt, eg vilde gje døm meg sjølv.»
«Grind-Storm i Gulbrandsdalen.» Skisse av C. Diriks.
Communauté silhouette modif.jpg
«Kaa hadde eg so aa halde skule paa? Jau, eg ville gje desse bornom alt eg aatte, alt eg hadde vorte glad aatt, eg vilde gje døm meg sjølv.»   Andreas Austlid