Andreas Austlid

norsk forfattar og skulemann

Andreas Austlid (1851-1926) var ein norsk pedagog og forfattar.


Teke frå nb.no
Opphavleg tekst:
«Gud velsigne Boki, so ho kan verda fyre Bornom som ein varm og rein Ange fraa Skog og Dal og Fjell, fraa all hans friske Natur!»

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:ABC Bok
År: 1880
Kontekst: Føreordet til ABC bok

Stikkord
signingar
Gud
barn
natur
bøker
«Gud velsigne boka, så ho kan bli for borna som ein varm og rein ange frå skog og dal og fjell, frå all hans friske natur!»


«Gud velsigne boka, så ho kan bli for borna som ein varm og rein ange frå skog og dal og fjell, frå all hans friske natur!»Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)
År: 1926
Kontekst: Austlid om si første tid som lærar i Lom.

Stikkord
Andreas Austlid
barn
undervising
gjevnad
«Kaa hadde eg so aa halde skule paa? Jau, eg ville gje desse bornom alt eg aatte, alt eg hadde vorte glad aatt, eg vilde gje døm meg sjølv.»
«Grind-Storm i Gulbrandsdalen.» Skisse av C. Diriks.


«Kaa hadde eg so aa halde skule paa? Jau, eg ville gje desse bornom alt eg aatte, alt eg hadde vorte glad aatt, eg vilde gje døm meg sjølv.»Teke frå nb.no
Opphavleg tekst:
«Aldri hadde vi tenkt slike tankar eller sett slike syner nokon av oss unge før; aldri hadde vi drøymt um at det fanst eit liv, so rikt, so fagert; aldri hadde vi visst at Gud var so herleg og god — og kunne faa oss menneskje òg so store og gode!»

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)
År: 1926

Stikkord
openberringar
Gud
ungdom
livet
«Aldri hadde vi tenkt slike tankar eller sett slike syner nokon av oss unge før; aldri hadde vi drøymt om at det fanst eit liv, so rikt, so fagert; aldri hadde vi visst at Gud var so herleg og god — og kunne få oss menneskje òg so store og gode!»


«Aldri hadde vi tenkt slike tankar eller sett slike syner nokon av oss unge før; aldri hadde vi drøymt om at det fanst eit liv, so rikt, so fagert; aldri hadde vi visst at Gud var so herleg og god — og kunne få oss menneskje òg so store og gode!»Teke frå nb.no, s. 56-57.
Opphavleg tekst:
«Paa folkehøgskulen fekk eg att mine eigne barneaugo aa sjaa med. Og daa gaadde eg kor lite det var verdt alt dette framande eg hadde plugga i meg daa eg var liten. Mi sjæl hadde ikkje havt nokon vokster taa det, men heller krukna ihop, tykte eg. Paa folkehøgskulen fann eg att far og mor og heimegarden og noko taa meg sjølv og taa Gud.»

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)
År: 1926

Stikkord
folkehøgskule
syn
lærdom
«På folkehøgskulen fekk eg att mine eigne barneaugo å sjå med.»


«På folkehøgskulen fekk eg att mine eigne barneaugo å sjå med.»


Sitat attgjevne av Austlid

endre
Teke frå nb.no. Side 25 i boka.
Opphavleg tekst:
«Det eg skal kalla vakkert, det maa vera gule aakrar med bygg og erter og rug, og vollar med fint tjukt gras, og lider med skog. Det er vakkert aat meg, for der kan det bu folk»

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Tillagt far til Austlid
Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)

År: 1926
Kontekst: Andreas Austlid fortel frå ein samtale med faren der dei var usamde om kva som var vakkert. Han såg venleik i den ville naturen, faren såg det i den dyrka jorda. Med åra tok Austlid til seg faren sitt syn.
Sjå òg
Stikkord
venleik
åkrar
grøde
bustader
norsk landskap
bygg
erter
rug
«Det eg skal kalla vakkert, det må vera gule åkrar med bygg og erter og rug, og vollar med fint tjukt gras, og lier med skog. Det er vakkert åt meg, for der kan det bu folk.»
 
Gard i Ulheim på Dovre.


 

«Det eg skal kalla vakkert, det må vera gule åkrar med bygg og erter og rug, og vollar med fint tjukt gras, og lier med skog. Det er vakkert åt meg, for der kan det bu folk.» (Tillagt far til Austlid)

Sitat etter faren.


Teke frå nb.no, s. 58.
Opphavleg tekst:
«Vi er ikkje vaksne før vi blir 30 aar og fær ikkje vet fær vi blir 40.»

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Tillagt «Morten husmann», Morten Bjønnhaug
Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)
År: 1926

Stikkord
alder
vaksne
vit
trettiåringar
førtiåringar
«Vi er ikkje vaksne før vi blir 30 år og får ikkje vit før vi blir 40.»


 

«Vi er ikkje vaksne før vi blir 30 år og får ikkje vit før vi blir 40.» (Tillagt «Morten husmann», Morten Bjønnhaug)

Sitat etter Morten Bjønnhaug.