Har du lett for å glemme sånne enkle ting, så får du sjekke navn og dato; det står i din giftering.Informasjon
Opphav: Lillebjørn Nilsen

Kjelde:«Fort gjort å glemme» (song)
Opphavleg mål: Bokmål

Stikkord
ringar
gifteringar
gløymsle
namn
dato
minne
humor
«Har du lett for å glemme sånne enkle ting, så får du sjekke navn og dato; det står i din giftering.»
Giftering over ord om kjærleik.
«Har du lett for å glemme sånne enkle ting, så får du sjekke navn og dato; det står i din giftering.»   Lillebjørn Nilsen