I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort.


Teke frå Max Rodenbeck, ‘Volcano of Rage’ i The New York Review of Books, 24. februar 2011
Opphavleg tekst:
«In a totalitarian regime, you never know the mistakes that are made. But in a democracy, if anybody does something wrong, against the will of the people, it will float to the surface. The whole people are looking.»

Informasjon
Opphav: Hosni Mubarak

Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (bok)
Kontekst: Hosni Mubarak i eit intervju, gjengjeve i Milton Viorst: Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (Knopf, 1994)

Stikkord
diktatur
demokrati
feil
kunnskap
«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»
«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»   Hosni Mubarak