Menneske døyr, men det gode og strenge


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:«Gammal gard» (dikt)
Lykkelege hender (diktsamling)
År: 1936

Stikkord
døden
ætt
gardar
menneske
minne

Det stilnar i tunet. Bak attletne dører
dovnar alt liv mot kvile og natt
Allting er rett her. Dei trøytte blir borte,
og vegar dei trør her skal snart gro att.
Menneske døyr, men det gode og strenge
garden skal ættene halde ved lag

Gammal grasveg i England.

Det stilnar i tunet. Bak attletne dører
dovnar alt liv mot kvile og natt
Allting er rett her. Dei trøytte blir borte,
og vegar dei trør her skal snart gro att.
Menneske døyr, men det gode og strenge
garden skal ættene halde ved lag

  Halldis Moren Vesaas