«Ein vind av forandring bles gjennom denne verdsdelen, og anten me liker det eller ikkje, er denne veksten av nasjonalt medvit eit politisk faktum.»   Harold Macmillan

Teke frå about.com
Opphavleg tekst:
«The wind of change is blowing through this continent, and whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact.»

Informasjon
Opphav: Harold Macmillan

Kjelde:Wind of Change (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1960
Kontekst: Tale til det sørafrikanske parlamentet 3. februar 1960.

Stikkord
Afrika
endring
nasjonalisme
vind
Sør-Afrika
«Ein vind av forandring bles gjennom denne verdsdelen, og anten me liker det eller ikkje, er denne veksten av nasjonalt medvit eit politisk faktum.»
Harold Macmillan i Ghana i januar 1960.




Teke frå Tim Pat Coogan, George Morrison, The Irish civil war (1998) Roberts Rinehart Publishers.
DEBATE ON TREATY Dáil Éireann - Volume 3 - 19 December, 1921
Opphavleg tekst:
«ln my opinion it gives us freedom, not the ultimate freedom that all nations aspire and develop to, but the freedom to achieve it.»

Informasjon
Opphav: Michael Collins

Kjelde:The Irish civil war (bok)

År: 1921
Kontekst: Michael Collins forsvarte Den anglo-irske traktaten, som han hadde vore med på å forhandla fram, under dei harde debattane som følgde. «Fridom til å oppnå fridom» er blitt mykje sitert seinare.
Sjå òg
Stikkord
Den anglo-irske traktaten
fridom
irsk historie
Irland
nasjonalisme
«Ikkje den endelege fridommen alle nasjonar ønsker og utviklar seg mot, men fridommen til å oppnå han.»


«Ikkje den endelege fridommen alle nasjonar ønsker og utviklar seg mot, men fridommen til å oppnå han.»   Michael Collins



Opphavleg tekst:

«No, it was a true Estonian game.»

Informasjon
Opphav: Paul Keres

År: 1954
Kontekst: At Amsterdam in 1954 he scored 96.4% on fourth board and won another game so brilliant against Jaroslav Šajtar of Czechoslovakia that the Soviet non-playing captain, Kotov, told to me that it was 'a true Soviet game.' I told this to Keres who, with the nearest approach to acerbity I ever saw him show, said: 'No, it was a true Estonian game.' – Stormeister Harry Golombek.

Stikkord
sjakk
Estland
Sovjetunionen
nasjonalisme
motstand
«Nei, det var eit ekte estisk spel.»
Paul Keres på eit sovjetisk frimerke.


«Nei, det var eit ekte estisk spel.»   Paul Keres