1953 - 1954 - 1955

1954 var eit år i 1950-åra.

Sagt om 1954

endre

Sagt i 1954

endre

Opphavleg tekst:

«In fact, the neighbours threatened to ask my mother to move once.»

Informasjon
Opphav: Charlie Parker
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1954
Periode: 1950-åra
Kontekst: Sitatet er eit utdrag av eit intervju gjort av Paul Desmond i 1954. Han spurde om teknikken hans kom etter mykje øving eller som ei gradvis utvikling etter mykje speling. Charlie Parker sitt svar var (engelsk):

Well, you make it so hard for me to answer you, you know, because I can't see where there's anything fantastic about it all. I put quite a bit of study into the horn, that's true. In fact, the neighbours threatened to ask my mother to move once. We were living out West. She said I was driving them crazy with the horn. I used to put in at least 11 to 15 hours a day.

Du kan lese heile intervjuet på birdlives.co.uk.

Stikkord
øving
naboar
bråk
galskap
målretting
«Naboane truga faktisk ein gong med å be mor mi om å flytte. [...] Ho sa at eg dreiv dei til vanvidd med hornet mitt. Eg pleide å øva minst 11 til 15 timar til dagen.»


 

«Naboane truga faktisk ein gong med å be mor mi om å flytte. [...] Ho sa at eg dreiv dei til vanvidd med hornet mitt. Eg pleide å øva minst 11 til 15 timar til dagen.»   Charlie Parker


Opphavleg tekst:

«No, it was a true Estonian game.»

Informasjon
Opphav: Paul Keres

År: 1954
Kontekst: At Amsterdam in 1954 he scored 96.4% on fourth board and won another game so brilliant against Jaroslav Šajtar of Czechoslovakia that the Soviet non-playing captain, Kotov, told to me that it was 'a true Soviet game.' I told this to Keres who, with the nearest approach to acerbity I ever saw him show, said: 'No, it was a true Estonian game.' – Stormeister Harry Golombek.

Stikkord
sjakk
Estland
Sovjetunionen
nasjonalisme
motstand
«Nei, det var eit ekte estisk spel.»
 
Paul Keres på eit sovjetisk frimerke.


 

«Nei, det var eit ekte estisk spel.»   Paul Keres


Opphavleg tekst:
«Når man er 82 har man vel lov til â sette seg ned og hygge seg med å være gammel.»

Informasjon
Opphav: Johan Bojer

Kjelde:Brev frå Johan Bojer til Hedin Brønner
År: 1954

Stikkord
alder
hygge
kvile
«Når ein er 82 har ein vel lov til å setja seg ned og hyggja seg med å vera gamal.»


 

«Når ein er 82 har ein vel lov til å setja seg ned og hyggja seg med å vera gamal.»   (brev frå Johan Bojer til Hedin Brønner)