1954 - 1955 - 1956

1955 var eit år i 1950-åra.

Sagt om 1955

endre
Teke frå en:, unt.edu
Opphavleg tekst:
«A lot of the things that were happening in 1955 were cosmic, you know, what they meant in terms of music history.»

Informasjon
Opphav: Frank Zappa

Kjelde:Pop Chronicles (radioprogram)
År: 1969

Stikkord
1955
rock
musikkhistorie
år
«Mykje av det som fann stad i 1955 var kosmisk i musikkhistorisk samanheng.»


 

«Mykje av det som fann stad i 1955 var kosmisk i musikkhistorisk samanheng.»   Frank Zappa


Sagt i 1955

endre
Teke frå Le Post, 15/08/2010
Opphavleg tekst:
«Je hais les voyages et les explorateurs.»

Informasjon
Opphav: Claude Lévi-Strauss

Kjelde:Tristes Tropiques (bok)
Opphavleg mål: Fransk
År: 1955
Sitattype: Førstelinje

Stikkord
reise
utforsking
utforskarar
det eksotiske
orientalisme
«Eg hatar reiser og utforskarar.»
 
Utforskaren Paul du Chaillu og ein innfødd møter ein gorilla. Frå Stanley and the White Heroes in Africa (1890).


 

«Eg hatar reiser og utforskarar.»   Claude Lévi-StraussTeke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:«Ord over grind» (dikt)
År: 1955
Kontekst: «Ord over grind» er eitt av dei mest siterte dikta til Vesaas.

Stikkord
nærleik
avstand
einsemd
kjærleik
samliv

Du går fram til mi inste grind
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

 
Det heilage paret Joakim og Anna. Måleri frå 1500-talet.


 

Du går fram til mi inste grind
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

  Halldis Moren Vesaas