Og Sverre baud Andvake ljoma til Ting.


Teke frå «Andvake» på Nynorsk Wikipedia.

Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Sverre» (dikt)
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Andvake var stridsluren til kong Sverre.

Stikkord
Sverre av Noreg
møte
tingvesen
trugsmål
lurar
norrøn tid

Og Sverre baud Andvake ljoma til Ting.
Og Aalmugen sanka seg saman.
Og Sverre stod upp, og han saag seg ikring,
og Augo, dei spaadde kje Gaman.

Kong Sverres tog over Vossefjellene av Peter Nicolai Arbo

Og Sverre baud Andvake ljoma til Ting.
Og Aalmugen sanka seg saman.
Og Sverre stod upp, og han saag seg ikring,
og Augo, dei spaadde kje Gaman.

  Per Sivle