The Fopps our Husbands are bandied to and fro all day between the Coffee-house and Tavern


Teke frå Wikisource
Opphavleg tekst:
«like Tennis Balls between two Rackets, the Fopps our Husbands are bandied to and fro all day between the Coffee-house and Tavern, whilst we poor souls sit mopeing all alone till Twelve at night»

Informasjon

Tillagt kvinner frå London
Kjelde:The Women's Petition against Coffee (pamflett)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1672
Kontekst: The Women's Petition against Coffee blei gjeven ut anonymt, signert «By a Well-willer». I sjølve teksten blei opphavsmennene presentert som «The Humble Petitions and Address of Several Thousands of Buxome Good-Women, Languishing in Extremity of Want.» Det er usikkert om det i det heile var kvinner som stod bak pamfletten. Han blei seinare svart på av The Men’s Response to the Women’s Petition Against Coffee. laphamsquarterly.org

Stikkord
kaffi
drikking
kaffihus
vertshus
einsemd
tennis
viljeløyse
«Som tennisballar mellom to rekkertar blir dei lapsete ektemennene våre dagen lang drivne fram og tilbake mellom kaffihuset og vertshuset, medan me arme stakkarar sit forlatne åleine heime til midnatt.»
«Som tennisballar mellom to rekkertar blir dei lapsete ektemennene våre dagen lang drivne fram og tilbake mellom kaffihuset og vertshuset, medan me arme stakkarar sit forlatne åleine heime til midnatt.» (Tillagt kvinner frå London)