1893 - 1894 - 1895

1894 var eit år i 1890-åra.

Sagt om 1894 endre

Sagt i 1894 endre

Teke frå Sitert av John Lubbock, 1st Baron Avebury i The Use of Life, chapter IV: "Recreation"
Opphavleg tekst:
«Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating; there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:The Use of Life (bok)
År: 1894

Periode: Viktoriatida
Sjå òg
Stikkord
vêr
optimisme
mogleik
«Det finst eigentleg ikkje noko slikt som dårleg vêr, berre ulike typar godvêr.»
 
Sky-studiar av Ruskin.


 

«Det finst eigentleg ikkje noko slikt som dårleg vêr, berre ulike typar godvêr.»   John RuskinOpphavleg tekst:
«For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack.»

Informasjon
Opphav: Rudyard Kipling

Kjelde:The Jungle Book (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1894

Stikkord
styrke
fellesskap
flokkar
ulvar
«For styrken til flokken er ulven, og styrken til ulven er flokken.»
 
Illustrasjon til Jungelboka.


 

«For styrken til flokken er ulven, og styrken til ulven er flokken.»   Rudyard Kipling