Alle synder flyt saman til éi.


Teke frå Engelsk og Tysk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Alle Sünden in eine münden.»

Informasjon

Tysk ordtak

Sjå òg
Stikkord
synder
følgjer
flyt
«Alle synder flyt saman til éi.»
«Alle synder flyt saman til éi.» Tysk ordtak