Skalet av alle ting kan ein få for pengar.Informasjon
Opphav: Arne Garborg
Kjelde:«Om pengar» (dikt)
Seinare bruk

Delar av diktet «Om pengar» blei sitert av kong Harald i H.M. Kongens nyttårstale 2009

Stikkord
pengar
verdiar
kvalitet

Skalet av alle ting kan ein få for pengar.
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar

Earthbound av Evelyn de Morgan
Communauté silhouette modif.jpg

Skalet av alle ting kan ein få for pengar.
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar

  Arne Garborg