The fabulous white city of San Francisco on her eleven mystic hills


Opphavleg tekst:
«It seemed like a matter of minutes when we began rolling in the foothills before Oakland and suddenly reached a height and saw stretched out ahead of us the fabulous white city of San Francisco on her eleven mystic hills with the blue Pacific and its advancing wall of potato-patch fog beyond, and smoke and goldenness of the late afternoon of time.»

Informasjon
Opphav: Jack Kerouac

Kjelde:On the Road
Kapittel 9
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1962

Stikkord
San Francisco
Oakland
Stillehavet
byar
reise
«Det verka som det berre hadde gått nokre minutt før me byrja rulla inn i åsane utanfor Oakland og plutseleg kom til ei høgd og såg utstrekt framfor oss den fabelaktige kvite byen San Francisco på sine elleve mystiske åsar med det blå Stillehavet og den komande veggen av potetåker-tåke utanfor, og røyk og gyllenheit i den seine ettermiddagen av tid.»
«Det verka som det berre hadde gått nokre minutt før me byrja rulla inn i åsane utanfor Oakland og plutseleg kom til ei høgd og såg utstrekt framfor oss den fabelaktige kvite byen San Francisco på sine elleve mystiske åsar med det blå Stillehavet og den komande veggen av potetåker-tåke utanfor, og røyk og gyllenheit i den seine ettermiddagen av tid.»   Jack Kerouac