«Betre å leva ein dag som ein tiger enn tusen år som ein sau.» Engelsk ordtak (tillagt Tipu Sultan)

Teke frå "better" The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«Better to live one day as a tiger than a thousand years as a sheep»

Informasjon

Engelsk ordtak
Tillagt Tipu Sultan


Kontekst: Recorded as the view of Tipu Sahib c 1750–99, sultan of Mysore in India; see quot. 1800.
Seinare bruk
  • ‘In this world I would rather live two days like a tiger, than two hundred years like a sheep.’ (A. Beatson, View of Origin and Conduct of War with Tippoo Sultaun, 1800)
  • The title of Anne Haverty's novel [One Day as a Tiger] derives from an old Tibetan proverb: ‘It is better to have lived one day as a tiger than a thousand years as a sheep.’ (Daily Telegraph (online) 8 Mar. 1997)
Stikkord
sauer
tigrar
livnad
ære
mot
«Betre å leva ein dag som ein tiger enn tusen år som ein sau.»
Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Eit ord» (dikt)

År: 1904
Kontekst: Frå Per Sivles siste dikt: «Eit ord» (Ja, no skal Noreg ha Takk fyr meg)
Sjå òg
Stikkord
Noreg
Stortinget
Per Sivle
ære
gåver
takksemd
diktarar
pengar
mat
øl

Det eingong fall Noreg den Tanke inn:
Aa gjera Æra paa Smaa-Skalden sin.
Og Noregs Samvit Stortinget sjøl,
gav tusund Krunor til Mat og Øl.


Det eingong fall Noreg den Tanke inn:
Aa gjera Æra paa Smaa-Skalden sin.
Og Noregs Samvit Stortinget sjøl,
gav tusund Krunor til Mat og Øl.

  Per Sivle