Alle desse døde og såra menneska.


Teke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«All those dead and wounded people. Arms and legs cut off. Stomachs split open and intestines hanging out. Heads split open and brains hanging out. Eyes had popped out and I could see the blood vessels still pulsing. I have never seen such a brutal thing.»

Informasjon
Opphav: Katsuji Yoshida

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2005
Kontekst: Katsuji Yoshida opplevde atombomba i Nagasaki, 13 år gammal.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
skader
syn
offer
død
«Alle desse døde og såra menneska. Armar og bein var av. Magar hadde opna seg og innvolar hang ut. Hovud hadde opna seg og hjernar hang ut. Auge hadde sprutte ut og eg kunne sjå blodårer som fortsatt pulserte. Eg har aldri sett slikt eit fælsleg syn.»
14-årig atombombeoffer frå Nagasaki.
«Alle desse døde og såra menneska. Armar og bein var av. Magar hadde opna seg og innvolar hang ut. Hovud hadde opna seg og hjernar hang ut. Auge hadde sprutte ut og eg kunne sjå blodårer som fortsatt pulserte. Eg har aldri sett slikt eit fælsleg syn.»   Katsuji Yoshida