«Eg ser på tedrikking som noko som øydelegg helsa, svekker kroppen, dyrker latskap og umannlegdom, forderver ungdom og forringer alderdom.»   William Cobbett

Opphavleg tekst:
«I view tea drinking as a destroyer of health, an enfeebler of the frame, an en-genderer of effeminancy and laziness, a debaucher of youth and maker of misery for old age. Thus he makes that miserable progress towards that death which he finds ten or fifteen years sooner than he would have found it if he had made his wife brew beer instead of making tea.»

Informasjon
Opphav: William Cobbett

Kjelde:Cottage Economy (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1821

Stikkord
te
helse
forderving
latskap
drikking
«Eg ser på tedrikking som noko som øydelegg helsa, svekker kroppen, dyrker latskap og umannlegdom, forderver ungdom og forringer alderdom.»
The Cup of Tea måla av Mary Cassatt i 1880.
Teke frå Wikisource
Opphavleg tekst:
«[The Occasion of which Insufferable Disaster, after a furious Enquiry, and Discussion of the Point by the Learned of the Faculty, we can Attribute to nothing more than] the Excessive use of that Newfangled, Abominable, Heathenish Liquor called COFFEE, which Riffling Nature of her Choicest Treasures, and Drying up the Radical Moisture, has so Eunucht our Husbands, and Cripple our more kind Gallants, that they are become as Impotent as Age, and as unfruitful as those Desarts whence that unhappy Berry is said to be brought.»

Informasjon

Tillagt kvinner frå London
Kjelde:The Women's Petition against Coffee (pamflett)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1672
Kontekst: The Women's Petition against Coffee blei gjeven ut anonymt, signert «By a Well-willer». I sjølve teksten blei opphavsmennene presentert som «The Humble Petitions and Address of Several Thousands of Buxome Good-Women, Languishing in Extremity of Want.» Det er usikkert om det i det heile var kvinner som stod bak pamfletten. Han blei seinare svart på av The Men’s Response to the Women’s Petition Against Coffee. laphamsquarterly.org

Stikkord
kaffi
drikking
forderving
forkrøpling
impotens
manglar
endring
«Den overdrivne bruken av den moderne, vederstyggelege, heidenske drikken kalla KAFFI, som ved å naska til seg dei beste skattar frå naturen, og tørka opp rotfukta, har gjort evnukkar av mennene våre, og forkrøpla beilarane våre, slik at dei er så impotente som gamlingar, og så ufruktbare som dei ørkenane dette ulukksalige bæret skal ha kome frå.»
Études prises dans le bas peuple ou les Cris de Paris: Caffé Caffé (1746). Anne Claude de Caylus, etter Edme Bouchardon


«Den overdrivne bruken av den moderne, vederstyggelege, heidenske drikken kalla KAFFI, som ved å naska til seg dei beste skattar frå naturen, og tørka opp rotfukta, har gjort evnukkar av mennene våre, og forkrøpla beilarane våre, slik at dei er så impotente som gamlingar, og så ufruktbare som dei ørkenane dette ulukksalige bæret skal ha kome frå.» (Tillagt kvinner frå London)Opphavleg tekst:

«Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it.»

Omsett: Makta plar å forderva, og fullstendig makt forderver fullstendig. Store menn er nesten alltid dårlege menn, sjølv når dei nytter innverknad og ikkje mynde: endå meir når du legg til tendensen eller vissheiten om forderving av autoritet.


Informasjon
Opphav: Lord Acton

Kjelde:Brev frå Lord Acton til Mandell Creighton
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1887
Kontekst: Skrive 5. april 1887, publisert i Historical Essays and Studies (1907).
Variant: «Makt korrumperer. Total makt korrumperer totalt». «Makt og maktmisbruk», aftenposten.no
Seinare bruk

Sitatet er utbreidd på norsk i forma «Makt korrumperer» (ofte i denne kortversjonen, men også i den lengre versjonen gjeven her). Døme er «Hva er autoritet?» ved fagerhus.no og «Maktfordelingsprinsippet» ved statvoks.no (med feil opphav).

Stikkord
makt
forderving
korrupsjon
«Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.»


«Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.»   (brev frå Lord Acton til Mandell Creighton)