Michael Pollan (f. 1955) er ein amerikansk forfattar og journalist.

Michael Pollan

Sitat

endre
Opphavleg tekst:
«Eat food. Not too much. Mostly plants.»

Informasjon
Opphav: Michael Pollan

Kjelde:«Unhappy Meals» (kronikk)
The New York Times Magazine (blad)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2007
Kontekst: Frå The New York Times Magazine 28. januar 2007.

Stikkord
mat
kosthald
måtehald
plantar
råd
«Et mat. Ikkje for mykje. Mest plantar.»


 

«Et mat. Ikkje for mykje. Mest plantar.»


Opphavleg tekst:
«Of course it’s also a lot easier to slap a health claim on a box of sugary cereal than on a potato or carrot, with the perverse result that the most healthful foods in the supermarket sit there quietly in the produce section, silent as stroke victims, while a few aisles over, the Cocoa Puffs and Lucky Charms are screaming about their newfound whole-grain goodness.»

Informasjon
Opphav: Michael Pollan

Kjelde:«Unhappy Meals» (kronikk)
The New York Times Magazine (blad)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2007
Kontekst: Frå The New York Times Magazine 28. januar 2007.

Stikkord
mat
merking
helse
kosthald
supermarknader
stille
rop
poteter
gulrøter
frukostblandingar
«Sjølvsagt er det også mykje lettare å slengja ei helseutsegn på ein boks sukkerhaldig frukostblanding enn ei potet eller gulrot, med det paradoksale resultatet at dei mest helsestyrkande mattypane i supermarknadane sit stille i frukt- og grøntavdelinga, tause som slagtilfelle, medan eit par hyller unna sit Cocoa Puff og Lucky Charms og skrik om sin nyfunne heilkorns-sunnheit.»


 

«Sjølvsagt er det også mykje lettare å slengja ei helseutsegn på ein boks sukkerhaldig frukostblanding enn ei potet eller gulrot, med det paradoksale resultatet at dei mest helsestyrkande mattypane i supermarknadane sit stille i frukt- og grøntavdelinga, tause som slagtilfelle, medan eit par hyller unna sit Cocoa Puff og Lucky Charms og skrik om sin nyfunne heilkorns-sunnheit.»Opphavleg tekst:
«Nutrition science is where surgery was in about 1650, you know, really interesting and promising, but would you want to have them operate on you yet? I don’t think so.»

Informasjon
Opphav: Michael Pollan

Kjelde:In Defense of Food: Author, Journalist Michael Pollan on Nutrition, Food Science and the American Diet (intervju)
Democracy Now! (nettstad)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2008
Kontekst: Frå Democracy Now! 13. februar 2008.

Stikkord
mat
kosthald
helse
næringsmiddel
vitskapar
kirurgi
utvikling
tryggleik
«Kosthaldsvitskap er der kirurgi var rundt 1650 - du veit, svært lovande og interessant, men ville du gje dei lov til å operera deg endå? Eg trur ikkje det.»


 

«Kosthaldsvitskap er der kirurgi var rundt 1650 - du veit, svært lovande og interessant, men ville du gje dei lov til å operera deg endå? Eg trur ikkje det.»