1810-åra - 1820-åra - 1830-åra

1820 1821 1822 1823 1824
1825 1826 1827 1828 1829

1820-åra på Wikipedia - 1820-åra på Commons
Poesi frå 1820-åra

endre
Teke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Henrik Wergeland

Kjelde:«Til Stella» (dikt)
Digte, 1ste Ring (diktsamling)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1829
Periode: Romantikken

Stikkord
sjel
himmel
Helheim
spenn
Henrik Wergeland
kjensler
Himmelen
Helvete
sola
skyer

Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

 
Frå Poème de l'âme av Louis Janmot.


 

Ha, hvor spænder sig min Sjel
   op til Himmel, ned til Hel,
over Sol og over Skye

  Henrik WergelandOpphavleg tekst:

«Men, like nails, lose their usefulness when they lose their direction and begin to bend: such nails are then thrown into the dust or into the furnace.»

Informasjon
Opphav: Walter Savage Landor

Kjelde:Cromwell and Noble
Imaginary Conversations (1824-1829)
Opphavleg mål: Engelsk
Periode: 1820-åra

Stikkord
spikrar
menn
nytte
forkasting
støv
omnar
«Menn, nett som spikrar, mistar nytteverdien når dei mistar retninga og byrjar å bøya av. Slike spikrar blir deretter kasta vekk i støvet eller inn i smelteomnen.»
 
Gammal spiker


 

«Menn, nett som spikrar, mistar nytteverdien når dei mistar retninga og byrjar å bøya av. Slike spikrar blir deretter kasta vekk i støvet eller inn i smelteomnen.»   Walter Savage Landor